Controlling dzialalnosci badawczo rozwojowej

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej dużej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a także płynnością finansową oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza kwota i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można stwierdzić, że z controllingiem jesteśmy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki planuje sprawiać, że firma działa efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktur. Wymienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdy jesteśmy do działania z rachunkowością zarządczą.