Gastronomia 23

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik powiązanych z naukami psychologicznymi. Stanowi owo model szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w projektu zaspokajania ich spraw zawodowych, co pomaga innym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu działania są coachowie, którzy działają ze prostymi użytkownikami na nowych płaszczyznach np. w kontaktu spośród ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a ponadto omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z pozostałymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich prawdziwych predyspozycji, sprecyzowanie swoich projektów oraz skupienie na optymalizacji działań jadących do ich dokonania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym punktem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego inne poglądy i zasoby intelektualne. Innymi cechami określonymi w szkoleniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada dobra wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w procesie uczenia się; jest utworzony na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; końcem jest prowadzenie do konkretnego wprowadzania zmian.