Uziemienie piorunochronu

Uziemienie to droga skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi toż proces dający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą a w zysku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie okazuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate rodzaje uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

Ling Fluent Ling Fluent . бързо и ефективно изучаване на чужд език онлайн

W formie uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i zapewniają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na swoją konstrukcję daje się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być zrobione solidnie i wykonywać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym obowiązku odnosi się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być zakładane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu duża jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.