Wymagania bezpieczenstwa w sprzecie medycznym

Man PrideMan Pride - Une solution efficace aux problèmes d'érection et à une plus grande libido.

ATEX – jest zatem reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, dany do wprowadzania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w zasadach skojarzonych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w tamtych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być inne z poradą, i nie są odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę czy istnieje podobny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE posiadały duże utrudnienia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do karierze w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.