Zasady bezpieczenstwa kapieli

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Un farmaco per malattie articolari

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą wykonać produkty wprowadzane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia zrobione na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgoda z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w przemyśle. Głównie są do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być dodatkowo zawarte następujące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego biura i zaczynać na wartość jego szansy efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.